STATIKA

statički proračuni - armaturni nacrti - nadzor pri gradnji

STATIKA IVKO d.o.o.

  • statički proračuni
  • armaturni nacrti
  • nadzor pri izgradnji.